Hoppa till innehåll

Årets Eldsjäl och Årets Guldkorn

Vänföreningen delar årligen ut två pris: Årets Eldsjäl och Årets Guldkorn.

2023 – Sara Kahl och Erik Daniels (Eldsjäl), Restaurang Spruthuset (Guldkorn)

2022 – Elisabet Hemström (Eldsjäl), Kristine Kyrka (Guldkorn)

2021 – Örjan Hamrin (Eldsjäl), Falu Bröd & Patisserie (Guldkorn)

2020 – Ann Christine Wiborgh (Eldsjäl), Stabergs Bergsmansgård (Guldkorn)

2023

Årets Eldsjäl

Medalj

Medalj tillverkad av Karin Ferner som tilldelas Årets Guldkorn och Årets Eldsjäl.

Sara Kahl och Erik Daniels bidrar på släktgården Övre Glamsarvet till att återställa den gamla bergsmansgården med grönsaksodlingar, åkermarker, hagar och djurhållning. I år uppmärksammas speciellt upptimringen av en gammal hölada som komplement till gårdens övriga byggnader samt påbörjandet att med traditionella metoder restaurera gårdens huvudbyggnad från mitten av 1800-talet.

Årets Guldkorn

Restaurang Spruthuset. Den gamla brandstationen från 1884, med sitt karaktäristiska slangtorn, ligger på Fisktorget vid Faluån och utnyttjas av sina ägare på ett fantasifullt sätt. Där kan matgäster och sällskap samsas på de olika planen och i bottenvåningen finns ett mikrobryggeri. En flytbrygga kompletterar verksamheten sommartid. Restaurang Spruthuset lockar med egenbryggt öl och lokalproducerad mat och är ett attraktivt besöksmål i Världsarvsstaden Falun för både Falubor och tillresta. Restaurangen drivs sedan 2020 av Frida Önnerberg och Marcus Ahlinder.

2022

Årets Eldsjäl

Elisabet Hemström, sedan många år ansvarig för Dalasamlingen på Falu stadsbibliotek, är en sann kunskapsbank och förmedlare av Faluns historia. Vi är många som genom åren tacksamt fått ta del av hennes klokskap och vänliga vägledning. Via småskrifter, böcker, föreläsningar, bokprat, släktforskningskurser och mycket annat sprider hon sin kunskap.

Årets Guldkorn

Kristine kyrka, uppkallad efter drottning Kristina, reser sig högt över Stora Torget i Falun. Den är en av de finaste barockkyrkorna i landet. Under den senaste restaureringen 2019 – 2020 har valvytor, väggar och fönster rengjorts av kvalificerad expertis. Resultatet är en skimrande vacker kyrka som väcker ny stolthet hos oss Falubor. Falu pastorat och Västerås stift har vårdat sin klenod föredömligt.

2021

Örjan Hamrin, Ylva Thörn,

Årets Eldsjäl

Örjan Hamrin var inte bara pådrivande när världsarvet bildades för 20 år sedan, utan är dessutom en lysande guide och berättare sedan flera decennier tillbaka. Tusentals Falubor och besökare har lärt känna vårt världsarv tack vare Örjans stadsvandringar, föreläsnignar och författarskap. Under jubileumsåret 2021 är han den givne Eldsjälen i Världsarvet Falun.

Årets Guldkorn

Falu Bröd och Patisserie. Hammars konditori anses vara Sveriges äldsta konditori, uppfört i slaggsten 1766 efter de stora stadsbränderna 1761. Huset, som nu är byggnadsminne, innehöll redan från början ett bageri men har på senare år inrymt olika typer av restauranger. Nu, i början av 2021, har Hammars äntligen förvandlats till ett konditori igen och blivit en självklar träffpunkt i världsarvet. Falu Bröd och Patisserie är Årets Guldkorn i Världsarvet Falun.

2020

Årets Eldsjäl

Ann Christine Wiborgh är sedan mer än 30 år intensivt engagerad i Stora Hyttnäs i Sundborn, som mycket tack vare henne, byggnadsminnesförklarades 2016. Hon är ordförande i Linderdahlska stiftelsen och har under alla år varit drivande i gårdens utveckling, i såväl allt som rör byggnaderna och den stora trädgården, som den tidstypiska inredningen. Hon har arrangerat och bedrivit en omfattande verksamhet med program och specialvisningar och har genom sitt målmedvetna och uthålliga arbete lyckats marknadsföra och utveckla aktiviteter som lockat publik från alla håll och kanter.

Årets Guldkorn

Stabergs bergsmansgård är byggnadsminnesförklarad och en av de mest välbevarade anläggningarna i Världsarvet Falun. Med bidrag från Länsstyrelsen Dalarna har trädgård och mangårdsbyggnad restaurerats utifrån ursprungliga ritningar. Gården utgör ett lysande exempel på den karolinska barocken med timmerhusen kring mangårdsbyggnaden och den rekonstruerade barockträdgården. Restaurangen är ett uppskattat inslag, liksom Lottas bod med försäljning av lokala produkter. En omfattande programverksamhet pågår under ledning av Lotta Örtendahl, ordförande i Vika-Hosjö hembygdsförening, något som inneburit ett betydande antal besökare under en stor del av året.