Hoppa till innehåll

Styrelsen

Lena Grönlund Myrberg, ordförande

Jag gick med i föreningen och en plats i styrelsen för att det känns viktigt att stärka världsarvet och att bidra till att kunskapen om och värdet av världsarvet ökar hos de som inte har någon kanal för att ge och få information. Förhoppningsvis kan min kompetens och mitt kontaktnät inom kulturvård, myndigheter och högskola vara till nytta i föreningen. Jag är utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap men har de senaste 20 åren arbetat vid Falu Gruva som guide/receptionist i gruvan och museet, men huvudsakligen med fastigheter som byggnadsantikvarie. Mitt stora intresse är lokal- och byggnadshistoria samt släktforskning.

Leif Löfberg, kassör

Jag är uppvuxen i Falun och utbildad till bergsingenjör på KTH i Stockholm. Mitt yrkesval är till stor del inspirerat av den imponerande koppargruvan i Falun. Mitt intresse för Dalarna och dess natur och kultur har lett mig till högskolestudier i ämnet vid Högskolan Dalarna. För några år sedan blev jag diplomerad hos Sveguide och VISITA som ”auktoriserad Dalaguide”. Jag ser fram emot att visa upp Världsarvet Falun för besökare från när och fjärran.

Agneta Barle, sekreterare

Jag är skribent och har även en yrkesbakgrund som museitjänsteman, bland annat på Dalarnas museum och Framtidsmuseet (nuvarande 2047 Science Center). Jag eftersträvar att skriva enkelt och lättläst och tänker alltid på vem som ska läsa texten. Det har blivit många utställningstexter genom åren, nu senast till Globenrummet i Världsarvshuset. Att skriva för barn och få dem intresserade av historia är något jag brinner för. Det har resulterat i barnboken ”Roströk, äpplen och gamla mormor” om Världsarvet Falun.

Hansa Andersson

Att jag bor mitt i ett världsarv påminns jag dagligen om vid mina turer i Bergsmanslandskapet vid Varpans norra strand. Jag brinner för att fotografera det vackra i vår natur som miljö, djur och speciellt fåglar som det oftast blir extra många exponeringar av. När vi flyttade hit till Falun för mer än tio år sedan drogs jag snart till Falu gruva för att dokumentera Dalarnas landskapsdjur berguven som häckat i Stora Stöten längre tid än man känner till. På sätt och vis är det tack vare berguven som jag indirekt hamnade i denna förening.

André Strömqvist

Jag tycker det är viktigt att vi hela tiden påminner oss själva och våra medmänniskor i Falun om att vi faktiskt bor i en stad som enligt FN-organet UNESCO ”är en angelägenhet för hela mänskligheten”. Jag vill jobba för en ökad stolthet bland Faluborna och för att staden Falun och det omgivande kulturlandskapet ska förknippas lika mycket med världsarvet som gruvan gör idag. Till vardags jobbar jag som byggnads- och trädgårdsantikvarie.

Lena Lundberg

Jag har arbetat som utbildad förskollärare i Falun under hela mitt yrkesverksamma liv. Då Falun blev utnämnt till världsarv, tog jag och några kollegor fram och iordningställde en världsarvslåda till varje förskola i Falun. Syftet var att få samtliga pedagoger intresserade att med praktiska tips och idéer, väcka intresset för vårt världsarv redan hos barn i förskoleåldern. Samtidigt har jag varje vår haft tema ”vårt världsarv” med 6-åringarna, som utmynnat i ett besök vid gruvan. Jag har ett gediget intresse för vårt världsarv och dess fantastiska historia. Min förhoppning är att jag som nybliven pensionär kan bidra till ett ökat intresse hos barn i alla åldrar via Världsarvet Faluns vänförening.

Maria Boström

Jag bor i Bjursås och är sedan några år tillbaka auktoriserad Dalaguide vilket var det som gjorde att jag kom i kontakt med föreningen. Jag brinner för att visa upp vårt världsarv, både staden och bergsmansbygden och berätta om både historia och nutid för Faluborna och våra besökare. Föreningen har en viktig roll att verka för att sprida information och kunskap om världsarvet och jag ser fram emot att ta del av det spännande och varierade program som föreningen erbjuder.

När jag inte guidar så arbetar jag som IKT-pedagog på Högskolan Dalarna, så jag kan kanske även bidra med mina kunskaper och erfarenheter från den digitala världen.

Ulf Backéus

Min hustru och jag bor i Falun sedan början av 1980-talet. Hon kommer från Göteborg och jag har mina rötter i Jämtland. Studier och tävlande i forspaddling styrde valet av plats. Ett val vi aldrig ångrat. Vi fick fyra årstider!
Vi har drivit olika verksamheter kopplade till sjön Runn, sommar och vinter. Ett stort intresse för natur, kultur och resande har funnit där hela tiden.

Under åren har jag bland annat arbetat som skolledare i Falu kommun och som affärsutvecklare och projektledare på Region Dalarna och Visit Dalarna. Under de senaste åren på Visit Dalarna har frågor om reseanledningar och målgrupper ständigt varit i fokus. Min förhoppning är att kunna fortsätta att fundera kring och utveckla dessa frågor i styrelsen.